وقتی رائفی پور دست شبکه VOA را رو می کند؛

گاف های خنده دار صدای آمریکا در دروغ پردازی هایش/ فیلم

وقتی استاد رائفی پور دست شبکه VOA را رو می کند

عکاس: