طرح جهادی دانش آموزی بهشت۳ در شهر درچه/ تصاویر

طرح جهادی بهشت ۳ توسط دانش آموزان شهر درچه در حال اجرا است.

انتهای پیام/ درچه نیوز/گ.ت