به مناسبت 17 مرداد؛

خبرنگار؛ اینجا، آنجا، همه جا!/ تصاویر

روز خبرنگار، روزی است که با خون و عشق نگاشته شد. این روز حکایت گر زندگی تابناکِ رهپویانی است که همواره با دوربین و قلم و نقدهایشان میثاقی جاودانه بسته‌اند.

عکاس: روح الله شاه نظری

انتهای پیام / گ.ت