تبلیغ تجزیه طلبی در شبکه ماهواره ای ضد انقلاب؛

سناریوی تجزیه ایران در شبکه «من و تو»/ فیلم

شبکه «من و تو» سناریوی تجزیه ایران با این مضمون که کردستان توسط ایران اشغال شده است را دنبال می‌کند.

عکاس: