جنگ و جنایت عربستان سعودی در یمن؛

عربستان سعودی از ملت یمن چه می خواهد؟/ فیلم

گزیده ای از سخنرانی عبدالملک حوثی رهبر جنبش مردمی انصارالله یمن

عکاس: