آسیب فضای مجازی در جامعه اسلامی؛

جولان جوانان فشن در خیابان‌های ایران/ فیلم

برخی افراد با استفاده از امکانات فضای مجازی دست به انتشار عکس‌ها و سوژه های غیر اسلامی و اخلاقی می‌زنند که اخیرا این فعالیت‌ها گسترده شده و به دنیای واقعی سرایت کرده است.

عکاس: