صاحب نیوز را در پیام رسان سروش دنبال کنید
باروت خیس ترامپ

انیمیشن ترامپت (جایزه باروت خیس)/ فیلم