صفحه اصلی » سیاسی » روایتی از امنیتی که با یک تلنگر می شکند / در اسرائیل حتی در برخورد با مردگان تبعیض قائل می شوند

روایتی از امنیتی که با یک تلنگر می شکند / در اسرائیل حتی در برخورد با مردگان تبعیض قائل می شوند

هدف اول رژیم صهیونیستی ایجاد وطن قومی برای یهودیان بوده است و آرمان سرزمین موعود انگیزه ای برای مهاجرت یهودیان جهان به این سرزمین بوده که بعد از چندین دهه تلاش این رژیم جعلی و متحدانش در محقق شدن این هدف با چالش های زیادی مواجه شده است؛ از طرفی اسراییل با بحران هویت مواجه است و نتوانسته میان گروه های مختلف یهودی که از کشور ها و فرهنگ ها ی مختلف به سرزمین اشغالی فلسطین آمده اند انسجام ایجاد کند.

تاریخ انتشار: ۰۶:۳۹ - شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۳

به گزارش صاحب نیوز؛ در اواخر قرن 19 میلادی با اوج گرفتن یهودی ستیزی در اروپا موجب ایجاد جنبش صهیونیسم شد، کشور  غاصب اسرائیل رسما در سال 1948 میلادی  اعلام وجود کرد، کشوری که زایده فکر سران یهودی و صهیونیسم و بدون هیچ پایه فرهنگی و دینی و ریشه تاریخی بود.

درپی اعلام استقلال اسرائیل در سال1948 و گسترده شدن موج مهاجرت یهودیان به این سرزمین، با وعده تشکیل یک کشور یهودی  در این سرزمین و با ویران کردن شهرها و روستاهای فلسطین و کشتار و آواره کردن مردم فلسطین شکل گرفت.

در حال حاضر حدود 42 درصد از یهودیان  جهان در اسرائیل زندگی می کنند و این کشور مرکز تجمع پیروان یهودیت است که با آوراه کردن  فلسطینیان  و غصب سرزمین آن ها صورت گرفت و به تنش ها و نزاع های بزرگ بین اعراب و اسرائیل منجر شد.

*سران صهیونیسم رژیم اسرائیل را بر پایه چپاول و غارت بنا نهادند

در حالی که چندین دهه از تاسیس رژیم منفور صهیو نیستی می گذرد مخالفت و مقاومت مردم فلسطین همچنان ادامه دارد و سران  صهیونیسم و غاصب این رژیم، کشور اسرائیل را بر پایه چپاول و غارت کشور های همسایه وجنگ و خونریزی بنا نهاده اند.

برخی کشورهای عربی و در راس آن مصر و سوریه با نبردهای مختلف در صدد  احقاق حقوق فلسطینیان و باز پس گرفتن سرزمین آنان شدند که در مواردی با شکست روبه رو شدند و در این میان سران برخی کشورها به سازش رو آوردند که پیمان کمپ دیوید  بین مصر و اسرائیل و پیمان صلح بین اردن و اسرائیل از آن موارد بود.

*رویای تحقق کشور اسرائیل از نیل تا فرات هرگز محقق نخواهد شد

حامیان اسرائیل از تمام ابزارهای خود در جوامع جهانی و منطقه استفاده کردند تا بتوانند صلح را بین اسرائیل و فلسطین ایجاد کنند و با دسیسه های کوتاه مدت و بلند مدت این راه را دنبال کردند اما سرانجام همه این راهکارها شکست بود؛ علی رغم تلاش برای صلح و سازش بین دولت های منطقه، مقاومت مردم و حمایت، ملت ها ی عربی و اسلامی از فلسطین سازش نا پذیر بوده است و مقاومت مردمی رویای تحقق کشور اسرائیل از نیل تا فرات هرگز محقق نخواهد شد.

در سال های اخیر با مقاومت بیشتر مردم در مبارزه با اسرائیل و بویژه در جنگ با حزب الله و پیروزی حزب الله در جنگ سی وسه روزه بر اسرائیل، شکست ناپذیر بودن این رژیم در افکار عمومی ملت ها تغییر کرد و به اعتراف خیلی از حامیان آن ها  از جمله ژنرال ارشد صهیونیست، قدرت باز دارندگی رژیم تلاویو  مختل شده است.

*عادی سازی روابط و تغییر افکار ملت ها درمورد اسرائیل در جنگ نرم دنبال می شود

حامیان این رژیم تلاش های زیادی برای پیش برد عادی سازی روابط اعراب و رژیم صهیونیستی در سطح دولت ها پیگیری می کنند و با شکست های پیاپی این رژیم در نبر دهای مسلحانه، حیات این رژیم رادر خطر می بینند و با ناکامی در جنگ سرد به جنگ نرم روی آورده اند و در صدد  تغییر افکار ملت ها در رابطه با مقاومت هستند و حامیان آنان به خصوص دولت عربستان  اقدام به  پخش برنامه های تلوزیونی برای تغییر افکار عمومی نسبت به رژیم اسرائیل  هستند.

دولت های وابسته به استکبار و دست نشانده امریکا  همواره در صدد ایجاد رابطه  با اسرائیل که البته با روحیه مردم منطقه سازگار نیست و این دولت ها نگران حساسیت  ملت های خود بوده اند و جرات آنکه روابط خود را علنی گسترش دهند را ندارند از این رو با حمایت سران صهیونیست وارد جنگ نرم شده اند تا حساسیت ملت ها را به رژیم صهیونیستی تغییر دهند و نیروهای مقاومت باید در برابر این نبرد هوشیار باشند.

*اهداف صهیونیست ها با شکست همراه بوده است

هدف اول رژیم صهیونیستی  ایجاد  وطن قومی  برای یهودیان بوده است و آرمان سرزمین موعود  انگیزه ای برای مهاجرت یهودیان جهان به این سرزمین بوده که بعد از چندین دهه تلاش  این رژیم جعلی و متحدانش در  محقق شدن این هدف با چالش های زیادی مواجه شده است؛ از طرفی اسراییل با بحران هویت مواجه است و نتوانسته  میان گروه های مختلف یهودی که از کشور ها و فرهنگ ها ی مختلف به سرزمین اشغالی فلسطین آمده اند  انسجام ایجاد کند.

ساکنان این سرزمین احساس امنیت نمی کنند و فکر مهاجرت  به کشورهای با امنیت بیشتر هستند و شاهد مهاجرت معکوس در فلسطین اشغالی هستیم و یا پیوستن به ارتش اسرائیل امری مطلوب و افتخار آمیز به شما ر نمی رود، همچنین مشکلاتی در  زمینه تربیتی، روحی روانی، خانوادگی، اجتماعی و نژاد پرستی با آن ها دست به گریبان است  و در زمینه عقیده نظامی در مواجه با مقاومت دچار بحران و چالش جدی است.

*نابرابری های اجتماعی در اسرائیل

مردم با نابرابری های اجتماعی  روربه رو هستند بویژه یهودیان که از آفریقا امده اند و در سطح پاین تر اقتصادی قرار دارند،  گفته می شود برخی از زوج های اسرائیلی برای فرار از  مشکلات ترجیح داده اند به بیابان ها کوچ کنندتا جدای از جامعه صهیونیستی و خارج از  نظام بروکراسی این رژیم زندگی کنند و رفتارهای این رژیم حتی مورد انتقاد یهودیان است و نشان می دهد رژیم آنطور که می خواهد از حمایت یهودیان بر خوردار نیست.

شیوع بی اعتمادی میان ساکنان عرب و یهودیان در اسرائیل و سیاست های تبیعضانه بین آن ها  هر روز افزایش می یابد و ایجاد ترس و ناامنی بین ساکنان اسرائیل  پس از گذشت چندین دهه،  هنوز  ادامه دارد و صاحبان اصلی،  یعنی فلسطینیان سرزمین شان را مطالبه می کنند.

*در اسرائیل حتی در برخورد با مردگان نیز تبعیض اعمال می شود

مهاجران یهودی که از دیگر کشورها با امید به رفاه بیشتر به سر زمین های اشغالی کو چانده شده اند  اکنون با سیاست های تجاوز گرانه و تبیعضانه در ترس و ناامنی زندگی می کنند، جامعه صهیونیستی حتی در میان مردگان خود  هم سیاست آپارتاید و نژاد پرستی اعمال می کند، حتی اگر این مرده سر بازی کشته شده برای  رژیم صهیونیستی باشد، اما ریشه های یهودی اش مشخص نباشد در خصوص او نابرابری و تبیعض اعمال می شود.

صهیو نیست ها در هر کجای سرزمین های اشغالی که باشند هر لحظه ممکن است با یک اقدام فلسطینی، جان برکف به کام مرگ بروند و ترس و وحشت را بر ساکنان شهرک های اسرائیل  می اندازد و حملات نیرو های مقاومت فلسطین شهرک نشین ها را وحشت زده کرده است؛ کشوری که بر اساس ایده توسعه طلبی در عر صه جغرافیایی و تغییر بافت جمعیتی و گرد آوری یهودیان جهان شکل گرفت در بحران های  داخلی رژیم رو به فزونی و ناتوان کردن است.

اسرائیل با ایجاد دیوار حائل، دیواری که امکان ناپذیری حل وفصل تعارض ودر نهایت صلح و همزیستی میان مردم فلسطین و اسرائیل را تذکر می دهد و ترس و بی اعتمادی اسرائیلی ها را باز تولید می کند و به حس نا امنی ساکنان سرزمین های اشغالی می افزاید، به خوبی نشان می دهد که هیچکدام از اهداف این رژیم جعلی محقق نشده است.

*امنیتی که با یک تلنگر می شکند

یکی از مواردی که بسیار برای آن چه در تجهیزات و چه در تبلیغات هزینه شد، بالا بردن امنیت این رژیم جعلی بود تا بوسیله آن احساس امنیت برای این منطقه نزد یهودیان بالا برود، درست در جایی که با تبلیغات گسترده آماده بهره برداری از این اتفاق بودند، نیروهای مقاومت نشان دادند که این امنیت بسیار شکننده است و به راحتی توانستند هر نقطه از داخل این منطقه غصب شده را هدف قرار دهند، حتی کار به شکلی پیش رفت که تاب آوری اسرائیل به کمتر از دو روز به رویارویی با نیروهای مقاومت رسید.

این شکست ها قابل پوشاندن نبود و به خوبی نشان داد که اسرائیل بسیار شکننده و آسیب پذیر است و ترس و وحشت را در مردم ساکن در این منطقه بالا برد؛ اسرائیل به خوبی امروز می داند که به راحتی و از هر نقطه در دسترس نیروهای منطقه است و به شدت سعی می کند خود را از تنش ها دور نگاه دارد، غافل از اینکه مردم منطقه و نیروهای مقاومت هوشیارانه تحرکاتش را زیر نظر دارند.

همه چیز برای از بین رفتن همیشگی این غاصب آماده است و فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظامی به خوبی این زوال و نابودی را بیان می کند و این نکته ای است که آمرایکایی ها و اسرائیلی ها خود بیشتر از کسی به آن آگاه هستند و در حال دست و پا زدن برای آن هستند.

*در روز قدس تمام ملت های آزاده علیه جنایت های صهیونیست ها اعلام انزجار می کنند

صهیونیست‌ها برای تضمین بقای خود در سرزمینی که هیچگاه متعلق به آنها نبوده است، جنایت‌های فراوانی را علیه مردم مظلوم فلسطین مرتکب شده‌اند؛ و در حال حاضر میلیون‌ها شهروند فلسطینی توسط صهیونیست‌ها از خانه و کاشانه خود آواره شده و هزاران تَن دیگر نیز به دلیل ایستادگی در برابر زورگویی‌ها و رفتارهای قلدرمآبانه صهیونیست‌ها در بند این رژیم گرفتار شده‌اند، علاوه بر این، تعداد بی‌شماری از فلسطینیان نیز از زمان اشغال سرزمین‌مادری‌شان تاکنون به شهادت رسیده و یا در جریان درگیری با نظامیان تا دندان‌ مسلح صهیونیست، زخمی و یا حتی معلول شده‌اند.

از همین روی، روز جهانی قدس روزی است که در آن ملت‌های مسلمان و آزاده نسبت به تمامی جنایت‌های صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان اعلام انزجار کرده تا نشان دهند که مسأله فلسطین همچنان زنده است و علیرغم تلاش‌ها برای به حاشیه راندن آن، هیچگاه فراموش نمی‌شود

در روز قدس مشاهده می کنیم که در نقاط مختلف جهان مردم آزاده در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به پا می خیزند و آن ها را فراموش نمی کنند و به گفته همان طور که ولی امر مسلمین امام خامنه ای چندی پیش نوید دادند این رژیم غاصب کمتر از 25 سال دیگر از بین خواهد رفت.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد

ویژه نامه محرم

moharam99