صفحه اصلی » آخرین اخبار ایران و جهان » حرکت امام خمینی(ره) محور تحولات سیاسی در سراسر دنیا/ همه جنش های آزادی بخشی که از انقلاب اسلامی الهام گرفتند

کارشناس ارشد مسائل سیاسی مطرح کرد؛

حرکت امام خمینی(ره) محور تحولات سیاسی در سراسر دنیا/ همه جنش های آزادی بخشی که از انقلاب اسلامی الهام گرفتند

یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: مواضع قاطع سران کنفرانس اسلامی درباره مسائل اصلی جهان اسلام به ویژه کنفرانس تهران، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل بر ضد اسرائیل و آمریکا و حتی اخراج آمریکا از یونسکو در چند سال گذشته را می‌توان نمونه‌ای از بازتاب های انقلاب اسلامی و فعالیتهای موفق دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در این نهادها دانست.

تاریخ انتشار: ۱۶:۲۴ - سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۳

محسن سعیدی دهاقانی در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز بیان داشت: مفهوم صدور انقلاب اسلامی رویکرد حضرت امام که بر اساس آزادی و سرنگونی نظام استبدادی شاهنشاهی، خواستار استقرار جمهوری اسلامی قطع وابستگی به قدرت های خارجی و مبارزه با سلطه جویی آنان در جهان بود.

تحلیلگر مسائل سیاسی افزود:با توجه به رقابت قدرت‌های بزرگ بر سر نفت و گذرگاه ایران موجب شد پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دو شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی و شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی سرلوحه برنامه ها قرار گیرد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی  ادامه داد: مفهوم صدور انقلاب به معنای گسترش انقلاب به خارج از مرزهای شناخته شده ایران و از دو انگیزه متفاوت ناشی شده است که انگیزه نخست به تبلیغ دین اسلام مربوط می‌شد و از اعتقاد به جهان شمول بودن دین اسلام و احساس وظیفه برای صدور آن به اقصی نقاط جهان نشأت می‌گرفت؛ در همین زمینه افراد و موسسات دینی بسیاری از دیرباز خود را وقف تبلیغ و ترویج دین کرده بودند.

سعیدی اظهار داشت: انگیزه دوم برای صدور انقلاب از حقارت ها و سرکوب هایی ناشی می شد که تاریخ معاصر ایران را از خود آکنده ساخته بود و برای بازگشت به هویت با عظمت گذشته، انقلاب اسلامی ایران این مسیر را آغاز و تا پیروزی آن تلاش می شد. در مسیر صدور انقلاب به کشورهای دیگر باید ابزار و ارکانی را در نظر گرفت تا شاهد بازتاب سیاسی و دینی انقلاب اسلامی به ملت های مسلمان و ملت‌های غیر مسلمان باشیم.

کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی در پیگیری راهبرد صدور انقلاب گرفتار فراز و نشیب‌های زیادی شد؛ در بدو پیروزی انقلاب اسلامی و حضور دولت موقت، انقلاب در دست لیبرال دموکرات های انقلابی بود که نه اعتقادی به چنین راهبردی داشت و نه اراده‌ای برای تحقق شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، در حالی که انقلابیون مذهبی که در شورای انقلاب اسلامی و حزب جمهوری اسلامی تمرکز یافته بودند بر اساس دو انگیزه مذهبی و حقارت تاریخی برای تحقق وحدت جهان اسلام و گسترش حاکمیت خدا در سراسر جهان پافشاری می کردند و از هر دو شیوه های تدافعی و تهاجمی برای تداوم انقلاب در داخل و خارج حمایت می کردند.

وی تصریح کرد :به انزوا کشیدن لیبرال دموکرات‌های انقلابی از صحنه سیاسی انقلاب اسلامی به نام انقلاب سوم در همین راستا صورت گرفت که منجر به عبور انقلاب اسلامی از دوره برزخی انقلابی و تثبیت قدرت در دست انقلابیون مذهبی شد. پیروزی انقلاب اسلامی و مراحل تکمیلی آن موجب نگرانی و ترس روزافزون قدرت‌های سلطه‌گر جهانی و حافظ وضع موجود شد و از جمله مهمترین آنها ایالات متحده را که از رژیم پهلوی به عنوان یک متحد منطقه‌ای برای تامین منافع خود بهره برداری می نمود، مجبور به واکنش جدی انداخت.

سعیدی ادامه داد: دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و حتی دولت های کوچک همسایه نیز تحت حمایت ایالات متحده امریکا دست به ایجاد موانع مختلف در برابر شکل گیری و شکوفایی انقلاب اسلامی زدند و حتی اتحاد شوروی که در ابتدا از جدایی ایران از اردوگاه غرب خرسند بود به تدریج که متوجه جنبه های ضد شرقی و اسلام گرایانه انقلاب اسلامی شد به این سمت کشاند.

وی تصریح کرد :تحمیل جنگ ۸ ساله، حمایت از گروه های ضد انقلاب در مقابل حکومت قانونی و اعمال انواع تحریم اقتصادی برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی و حتی اقدام به براندازی نظام بار ها در دستور کار قرار گرفت اما هیچ گاه موجب نشد تا جمهوری اسلامی دست از اهداف و آرمان های انقلابی خود بردارد و یا آنها را به فراموشی بسپارد .

بازتاب انقلاب اسلامی ایران در میان ملل اسلامی

سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بیشتر مسلمانان در کشورهای مختلف در برابر مسائل و تحولات سیاسی اجتماعی خود منفعل و خاموش بودند و حتی در اجرای احکام و ظواهر اسلامی احساس شرم می‌کردند.

وی ادامه داد: هجوم گسترده جریان جدایی دین از سیاست یا سکولاریسم نیز آنها را منفعل و سرخورده کرده بود به گونه‌ای که اکثر مسلمانان و اندیشمندان مسلمان و علمای آنان معتقد بودند که دین نباید در سیاست دخالت کند و راه حل مسائل سیاسی اقتصادی و اجتماعی را نباید در دین جستجو کرد اما با پیروزی انقلاب اسلامی این تفکر زیر سوال رفت و لزوم حضور مسلمانان با ایده های اسلامی در مسائل گوناگون سیاسی اجتماعی اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. مسلمانان در کشورهایی که اکثریت با آنها بود و کشورهایی که اقلیت مسلمان داشت فعال شدند و به جنب و جوش افتادند.

کارشناس ارشد مسائل سیاسی تشریح کرد: مشاهده حرکت هایی که در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند اندونزی مالزی کشورهای حوزه بالکان و کشورهای عربی و شمال آفریقا نشان‌دهنده این است که در دو دهه اخیر مسلمانان خواهان مشارکت در امور سیاسی هستند که مقام معظم رهبری با تعبیر بیداری اسلامی در کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی معرف این صدور انقلاب اسلامی ایران بود که تاثیر خود را بر دیگر ملت‌های اسلامی گذاشته و خواهد گذاشت.

بازتاب انقلاب اسلامی در اروپا و آمریکا

این تحلیلگر مسائل سیاسی در ادامه گفت: باز تاب های انقلاب اسلامی در میان ملت ها و دولت های غربی به صورت واکنش‌های مثبت و منفی بود به طوری که آثار آن انکار ناپذیر است از برخی از این بازتاب ها و می‌توان به ، به خود آمدن اقلیت های مسلمان در این کشور ها و افتخار به مسلمان بودن، اجرای اعمال اسلامی و تظاهر به احکام اسلامی در میان مسلمانان غرب، رشد مراکز اسلامی در غرب، رشد معنویت و دین گرایی در غرب، مقابله دولت های غرب با مظاهر اسلام گرایی، رشد حرکت ها و تظاهرات خیابانی در برابر دین ستیزی و معنویت ستیزی دولت های غرب شکل گرفت.

وی افزود: همچنین شکل گیری حرکت فکری و نظری ضد صهیونیسم و اسرائیل و فعالیت های علمی و فرهنگی در زمینه شناخت ایران و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی تاثیر خود را بر سازمان های منطقه ای و بین المللی نیز گذاشت مانند شکاف هایی که به نفع قدرت‌های مسلط شرق و غرب وجود داشت اما با پیروزی انقلاب اسلامی و حضور فعال ایران در این سازمان ها به تدریج تغییراتی در مواضع این کشورها در سازمان‌های بین‌المللی پدید آمد به گونه‌ای که در سال‌های اخیر در بعضی از آنها مانند مجمع عمومی سازمان ملل، یونسکو، کنفرانس اسلامی، جنبش عدم تعهدها، سازمان همکاری‌های منطقه‌ای، شاهد جبهه‌ای واحد از کشورهای اسلامی هستیم که مواضع یکسان و قوی در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های بزرگ اتخاذ نموده اند .

سعیدی خاطرنشان کرد: مواضع قاطع سران کنفرانس اسلامی درباره مسائل اصلی جهان اسلام به ویژه کنفرانس تهران، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل بر ضد اسرائیل و آمریکا و حتی اخراج آمریکا از یونسکو در چند سال گذشته را می‌توان نمونه‌ای از بازتاب های انقلاب اسلامی و فعالیتهای موفق دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در این نهادها دانست.

تاثیر انقلاب اسلامی بر رسانه های گروهی جهان

محسن سعیدی دهاقانی گفت: با پیروزی انقلاب اسلامی و دهه‌های پس از آن یکی از مسائل داغ و مطرح در این رسانه‌ها انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن در جهان اسلام بود اگر رسانه‌های جمعی در جهان را در این سال ها بررسی کنیم شاید یکی از خبرسازترین کشورها ایران باشد به دلیل انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن و بازتاب های انقلاب باشد.

وی افزود: پخش هزاران ساعت برنامه رادیویی و تلویزیونی علیه و له انقلاب اسلامی و اسلام گرایی و چاپ صدها هزار مقاله خبری و تحلیلی درباره این موضوع در روزنامه‌ها و مطبوعات نمونه‌ای از این تاثیرگذاری ها است.

کارشناس ارشد مسائل سیاسی اظهار کرد: انقلاب اسلامی تحولی شگرف در دنیای سیاست و روابط بین الملل بر جای گذاشت و همچنان این تاثیرات ادامه دار خواهد بود.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد