پرند
۱۷:۴۵ - چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۸

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:

مراکز کارآموزی در کنار دانشگاه های اصفهان ایجاد شود

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از استاندار اصفهان درخواست کرد که در کنار دانشگاه های اصفهان مراکز کارآموزی ایجاد شود که در صورت پذیرش این پیشنهاد، سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور به کمک اصفهان می آید.

به گزارش خبرنگار صاحب نیوز، پرند که در همایش تاثیر نظام مهارت آموزی در رشد وتوسعه صنایع اصفهان سخن میگفت، ادامه داد: وضعیت هرم دانشجویی در ایران فرصت وتهدید را درکنار هم دارد.

وی در ادامه به میزان رشد دانشجویان در ایران پس از پیروز ی انقلاب اشاره کردو اظهار داشت:جمعیت دانشجویی قبل از انقلاب 175 هزار نفر بود وامروز به4.5میلیون نفر رسیده است.

به گفته او این تعداد د انشجو به همراه افزایش حضور زنان در نظام آمو زش عالی نشانه توسعه یافتگی است که در کنار فر صت می تواند تهدید نیزباشد.

*هرم دانشجویی ایران نافرم است
وی افزود: در حال حاضر 66درصد د انشجویان در حوزه کارشناسی وتنها 22درصددر حوزه کاردانی تحصیل می کنند و بنابراین به ازای هرسه کارشناس، یک تکنسین وجود دارد.

پرند ادامه داد: این در حالیست که در کشورهایی که نظام تولید قدرتمند دارند این نسبت سه یا پنج تکنسین به یک کارشناس است.

گفتنی است در سال جاری درکنکور کارشناسی ارشد یک میلیون و100هزار نفرو در آزمون دکترا250هزار نفر شرکت کرده اند واین نشان میدهد که ما د ر حوزه د انشجویی دچار مشکلاتی هستیم.

همچنین 60درصد دانشجویان در دانشگاه پیام نور وآزاد و15درصد در دانشگاه دولتی تحصیل میکنند.

وی تاکید کرد:در حال حاضر2هزار و157 رشته و گرایش در وزارت علوم وجود دارد ولی1.5 میلیون دانشجو در21 رشته متمرکز شده اند.

در عین حال کمتر از 20درصد د انشجویان در حوزه نظام مهارتی تحصیل میکنند که به این مساله نیز باید توجه ویژه شود.

*نیروی ماهر نداریم
رییس سازمان فنی وحرفه ای کشور از نبود نیروی ماهر در بازار کشور گلایه کردو گفت:امروز برای جذب نیروی غیر ماهر دیپلم و ز یر یپلم در پایتخت دچار مشکل هستیم.

وی بر ای برون رفت از وضعیت موجود به سه راهکار کوتاه، میان وبلند مدت اشاره کرد و گفت:برای راهکار کوتاه مدت می توان به طرحی که در دولت گذشته اجرا و به نسبه موفقیت آمیز بود اشاره کرد.

پرند افزود: اجرای طرح کارورزی برای فارغ التحصیلان بدون مهارت است که یک راهکار اساسی برای جذب نیرو در حوزه صنعت است.

وی ا دامه داد: این طرح نوعی پل ارتباطی میان صنعت ودانشگاه است که فارغ التحصیلان در کنار آموختن حرفه، مزد نیز دریافت کرده و تجربه و مهارت نیز می آموزند.

گفتنی است در گذشته این طرح توانست 50 درصد کار جویان را وارد صنعت کند که در صورت رفع موانع میتوان این نرخ را به 70درصد رساند.

*دانشجوی ماهر
ایجاد مراکز کارآموزی در کنار دانشگاهها برای د انشجویان میتواند در کنار آموختن مباحث نظری، به کار عملی نیز پرداخت که این دومین راهکار در حوزه میان مدت ایجاد مهارت برای دانشجویان محسوب میشود.

به گفته پرند دانشجویان ایرانی در حوزه نظری بسیار توانمند هستند که با آموختن مهارت بدون شک قابل رقابت در حوزه بین الملل میشوند.

راهکار بلند مدت، ایجاد تناسب میان بازارکار و رشته های دانشگاهی است.

پرند گفت: در کنکو ر سراسری، در حوزه های انسانی، علوم و علوم پزشکی باید مهارت آموزی مورد توجه قرارگیرد.

*صلاحیت حرفه ای
نظام جامع مهارت وفناوری، نظام صلاحیت حرفه ای و نظام صلاحیت احرازشغل،سه محوری است که در حوزه ایجاد شغل و استخدام باید مدنظر باشد.

رییس سازمان فنی وحرفه ای کشور گفت: از میان محورهای یاد شده باید صلاحیت حرفه ای برای جذب نیرو وجایگاه شغلی او مورد توجه قرار گیرد.

پرند ادامه داد: تجربه، مهارت، مدرک و اخلاق حرفه ای ، شرایطی است که با آن میتوان جایگاه شغلی را معین کرد.

وی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر در بخشهای خصوصی ودولتی مدرک گرایی ار زش بیشتری دارد واین د ر حالیست که با فرمول بالا میتوان رده شغلی یک فرد را معین کرد و سپس پله های ارتقای مقام را در نظر گرفت.

گفتنی است طرح صلاحیت حرفه ای در هیات وز یران مصوب شده وباید اجرایی شود.

*دیپلماسی مهارت
پرند در ادامه سخنانش بر دیپلماسی مهارت تاکید کرد وگفت: مهارت و فن آموزی در عرصه جهانی میتواند زمینه دیپلماسی عمومی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… را فراهم کند.

وی تاکید کرد:آموزش نیروهای خارجی، تاسیس آموزشگاههای مهارت در خارج کشور و اعزام نیروی کار به خارج کشور که در حال حاضر اجرا میشود،باید بیشترمورد توجه قرار گیرد.

*شبکه ملی نخبگان ماهر تشکیل شود
وی از وجوداستعدادهای برتر ونخبه در حوزه مهارت که در جهان درخشیده ودر میان کشورهای مطرح برتر شده اند، خبرداد وگفت: ازاین پتانسیلهای مستعد که کمتر از21 سال سن داشته و در مواردی اختراع به ثبت رسانده یا در انتظار سرمایه بر ای کار آفرینی هستند میتوان در حوزه صنعت استفاده کرد وصاحبان صنایع باید این افراد را از ما مطالبه کنند.

پرند تاکید کرد: در این خصوص باید شبکه ملی نخبگان راه اندازی شده واز فرار آنها به خارج کشور جلوگیری کرد.

وی از حمایت از این افراد توسط بهزیستی، فنی حرفه ای، صندوق مهر امام رضا، تعاون و… خبر داد و اعلام آمادگی کرد که در صورت تقاضای استاندار اصفهان، این شرایط برای نخبگان ماهر اصفهان فراهم شود.

*مدیریت منابع آب به اصفهان می آید
پرند در بخش د یگری از سخنانش به کمبود آب در اصفهان اشاره کرد و از مدیریت منابع آب در آلمان خبر داد.

وی ضمن اعلام آمادگی برای آموزش این شیوه مدیریت به اصفهان گفت: در صورت درخواست استاندار طی 6 مرحله آموزشهای لازم و تجربه آلمان را در اختیار اصفهان قرار می دهیم.