استاندار
۱۶:۴۶ - چهارشنبه ۱۳۹۳/۰۳/۲۸

استاندار اصفهان:

آموزش یک میلیون شاغل در اصفهان هدف گذاری شده است

استاندار اصفهان، مهارت آموزی برای شاغلان را در تثبیت جایگاه شغلی وعدم ریزش نیروی کار مهم ارزیابی کرد وگفت: اداره کل فنی وحرفه ای استان اصفهان برای آموزش یک میلیون نفر شاغل با میاینگین ۵۰ ساعت آموزشی برای هر نفر برنامه ریزی کرده است.

به گزارش خبرنگارصاحب نیوز، زرگرپور که همایش تاثیر نظام مهارت آموزی در رشد وتوسعه صنایع سخن می گفت، ادامه داد:اصفهان به سبب داشتن 5 مرکز بزرگ دانشگاهی ملی و170 مرکز آموزشی عالی منطقه ای با 320 هزار نفر دانشجوکه 10 هزار نفر آنها در مقطع دکترا تحصیل می کنند گنجینه عظیم علمی محسوب می شود.

وی به جایگاه صنعتی استان نیز اشاره کرد وافزود: اصفهان پس از تهران با 10 هزار واحد صنعتی و 100 هزار واحد صنفی- صنعتی به همراه یک میلیون نفر کارگر تحت ژوشش تامین اجتماعی یک میدان بزرگ کار صنعتی محسوب شده وبه همین جهت لزوم برگزاری چنین همایش هایی در این استان احساس می شود.

زرگرپور تصریح کرد که امروزه بنگاه های بزرگ اقتصادی کشوربا چالشهای بسیاری مواجه هستند که حضور در بازار وباقی ماندن در میدان رقابت یکی از این چالش ها محسوب می شود.

به گفته او تحولات سیاسی واقتصادی به همراه افزایش رقابت وتغییرات مداوم در خواستها باعث شده تا سازمانهای تولیدی در صورت بی توجهی به این تغییرات در فضای سختی قرار گرفته واز بازار رقابت حذف شوند.

وی افزود: در این شرایطرهبران سازمانها با نگرشی علمی، جامع وفراگیر باید راهکارهایی ارایه دهند تا بتوانند به اهداف اقتصادی خود برسند.

استاندار اصفهان ادامه داد: در این راستا آنها بایدراهکارهایی برای توانمند سازی نیروی انسانی تحت مدیریت خود ارایه دهند.

وی با بیان اینکه باید به بهره وری توجه لازم بشود گفت: دستاوردهای اخیر اقتصاد کشور واز جمله نگرانی راجع به عرضه وتقاضای نیروی کار نشان داده توجه به بهره وری ونقش انسان در این امر بسیار مهم است.

مقام عالی دولت در اصفهان تصریح کرد: این امر میسر نمی شودمگر با به روز نگه داشتن مهارتهای نیروی کار در وظایف شغلی که باعث ارتقای صنایع می شود.