صاحب نیوز

Copy of AVtnQ9K

باور ميكنيد اين یک عکس باشد؟

آیا باور می‌کنید که این تصویر به ظاهر تشکیل شده از موزائیکی از عکس‌ها در واقع یک عکس منفرد است؟

کدخبر: 10355
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ @ ۰۷:۲۲


بلا بورسودی عکاس تبلیغات و روزنامه مقیم نیوریوک که متخصص عکاسی از اجسام بی‌جان یا طبیعت خاموش است، با چیدن دقیق اشیا در این صحنه با نگاه از ویزور دوربینش این تصویر را خلق کرده است. (شما می‌توانید این کار را با ثابت کردن دوربین‌تان در یک محل و فرستادن نمای ویزور دوربین به یک صفحه خارجی انجام دهید).

بورسودی با قراردادن دقیق اشیا و لبه‌های‌شان در کنار هم توانسته است یک صحنه ثابت واحد را به صورتی درآورد که گویی عکس‌هایی جداگانه در کنار هم قرار گرفته‌اند.

این عکس “پشت صحنه” از زاویه‌ای اندکی متفاوت قضیه را روشن می‌کند.تبليغاتي