صفحه اصلی » اجتماعی » اصفهان ابتدای هفته را با هوای سالم شروع کرد

اصفهان ابتدای هفته را با هوای سالم شروع کرد

شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان صبح امروز با میانگین ساعتی 95 وضعیت (زرد) سالم را نشان می‌دهد.

تاریخ انتشار: ۱۰:۳۲ - شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲

به گزارش صاحب نیوز؛ کیفیت هوای کلانشهر اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هفت صبح امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه با میانگین 62 در وضعیت (زرد) سالم ثبت شد.

وضعیت کیفی هوا صبح امروز در ایستگاه‌های پایش دائم خیابان استانداری با شاخص 68، خیابان‌های پروین 81، خیابان فرشادی با شاخص 47، میدان فیض با شاخص 51؛ در ایستگاه میدان احمدآباد با شاخص 83 و بزرگراه خرازی با شاخص 84، سالم گزارش می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index)معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

ایام هفته

 

 تاریخ                      

 

 میدان
احمدآباد

 

خیابان

پروین


 خیابان
رودکی
 
خیابان

استانداری

 
بزرگراه

خرازی

 رهنان کاوه فیض میرزاطاهرکردآباد
 ورزشگاه
میثاق
 فرشادی انقلاب

 میانگین

 شنبه
۱۳۹۹/۱۲/۰۲
    ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۷
۸۳۸۱۶۸۶۸
۸۴
۶۰۷۱۵۱۶۸۷۶۶۷۴۷۵۸ ۶۲
جمعه ۱۳۹۹/۱۲/۰۱۷۲۷۳۶۸۶۳۹۲۵۵۵۵۴۹۶۱۴۸
۶۲۴۵۵۳۶۰
 پنجشنبه
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ 
۵۳۶۰۶۱۶۷۶۹ ۵۵۵۳
 ۴۷۳۷ ۲۸۴۲۴۸ ۵۶۵۲
 چهارشنبه
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۹
۱۲۱۹۲
۱۰۰۱۰۱
۱۰۵۱۰۶۸۲۸۵۹۲۹۵۷۳۱۰۱ ۹۶
 سه شنبه
۱۳۹۹/۱۱/۲۸
۱۳۳۱۰۹۱۰۵۱۰۹۱۰۸ —۱۰۷۱۱۵۹۳۱۲۸۹۵۹۲۱۱۱۱۰۹
 دوشنبه
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۷
۱۴۶ ۱۱۹۱۰۸۱۲۸۱۴۶ —۱۲۹۱۱۷۱۱۹۱۵۲۱۲۶۱۱۳۱۲۸۱۲۸
 یکشنبه
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۸۹ —۶۶۷۷۸۰۶۹۵۱۶۶۷۰۷۷۵۱۷۰
 شنبه
۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۱۳۹ — ۱۰۸۱۵۵۱۱۳۸۷۱۳۳۱۱۸۱۱۴۱۴۴۱۰۶۱۱۰۱۵۰۱۳۳
 جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۲۴۸۰ —۸۵۸۹۷۹۹۰۶۸۷۱۸۸۹۹۶۹۷۳
۸۱
پنجشنبه
۱۳۹۹/۱۱/۲۳
 ۱۶۴۱۶۱۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸۱۴۶۱۶۸۱۵۷۱۵۳۱۶۱۱۵۹۱۴۵ ۱۵۹۱۵۷
 چهارشنبه۱۳۹۹/۱۱/۲۲۱۶۹ ۱۶۶۱۱۹۱۵۵ ۱۱۷ ۹۹۱۶۲۱۶۰۱۰۵۱۵۶۱۶۲۱۴۹۱۵۴ ۱۴۴
 سه شنبه
 ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۱۵۷۱۶۵۸۸۱۵۶۱۲۷۱۱۲۱۵۸۱۳۲۹۵۱۶۲۱۳۴۱۳۹۱۱۷۱۳۴
 دوشنبه
۱۳۹۹/۱۱/۲۰
۱۰۵۹۷۷۴۹۱۷۷۶۶۱۰۴۷۵۶۲ ۸۵۸۹۷۲۸۶۹۰
 یکشنبه
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۹
۷۳۷۱۷۸۷۶۸۱۵۱۷۷۵۲۷۲۵۶۳۵۶۶۷۰
 شنبه
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
۱۲۸۹۵۹۵۱۰۳۱۲۱ —۱۱۰۸۰۸۶۸۶۱۰۲۸۲۱۱۱۹۳
جمعه ۱۳۹۹/۱۱/۱۷۱۵۶۱۳۴۱۳۱۱۴۳۱۲۶۱۵۵ ۱۳۳۱۵۲۱۴۳۱۳۳۱۲۵۱۳۹۱۲۸
 پنجشنبه
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
۱۶۵۱۵۸ ۱۲۸۱۶۴۱۵۳۱۳۲۱۶۱۱۵۷۱۳۸۱۷۲۱۵۷۱۵۵۱۵۷۱۵۴
چهارشنبه
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
۱۶۴۱۵۸۱۶۳۱۵۵۱۵۱۱۵۱۱۶۰۱۵۲ ۱۶۶۱۵۷۱۵۴۱۵۸۱۵۷
 سه شنبه
۱۳۹۹/۱۱/۱۴
۱۵۲۱۴۷۱۰۳۱۴۵۱۲۲۱۰۶۱۳۴۱۳۳۹۷۱۲۵۱۲۰۱۱۸۱۲۵
 دوشنبه
۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۷۴۶۶۷۶۷۸۸۳۶۴
۷۱۵۶۵۸۶۳۶۹۵۵ ۸۲۷۵
 یکشنبه
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۲
 ۱۱۶۹۹۱۰۹ ۹۰۶۹۹۴ ۷۳۶۵ ۶۹۷۹۶۴ ۶۳۸۳
 شنبه
 ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
۸۶۸۲۷۰۱۱۰۷۰۶۳۵۷ ۶۳۷۰۵۷۶۸۷۲
 جمعه۱۳۹۹/۱۱/۱۰۱۶۲۱۵۹۱۵۷۱۵۱۱۵۷۱۴۱۱۴۵۱۳۵۱۳۱۱۵۲۱۴۹
 پنجشنبه
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ 
۱۷۹۱۷۷۱۶۵۱۸۱۱۶۷۱۳۶۱۶۸۱۶۶۱۵۷۱۶۲
 ۱۷۰ ۱۵۶۱۶۵
 چهارشنبه۱۳۹۹/۱۱/۰۸۱۵۴ ۱۵۳ ۱۴۴۱۳۴۱۳۴۱۴۹۱۲۷۱۱۰۱۰۶۱۲۹۱۱۴۱۱۴۱۳۰
 سه شنبه۱۳۹۹/۱۱/۰۷۱۸۲۱۴۶ ۱۴۸۱۶۶۱۴۷۱۳۹۱۴۰ ۱۴۵۱۳۶ ۱۴۵۱۴۰ ۱۳۹۱۶۱۱۴۹
 چهارشنبه
 ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۱۱۱۱۱۸۱۱۲۹۲۱۰۵۱۰۵۱۱۳۱۱۹۱۰۲۸۸۱۲۲۱۰۸
 سه شنبه
 ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۱۶۳۱۴۱۱۶۱۱۵۶۱۶۵۱۳۳۱۵۳۱۵۲۱۴۶۱۳۷۱۴۳۱۳۱۱۵۳۱۴۹
 دوشنبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۰۶
۱۷۰۱۵۸۱۶۵۱۶۷۱۶۷۱۵۸۱۶۴۱۵۸۱۶۱۱۷۵۱۷۴۱۵۷۱۶۱ ۱۶۴
یکشنبه
۱۳۹۹/۱۱/۰۵
۱۶۷ ۱۵۹۱۵۵ ۱۵۷۱۵۶ ۱۳۹۱۵۳۱۵۷۱۴۳۱۶۳۱۵۶۱۴۹۱۴۴۱۵۴
 شنبه
۱۳۹۹/۱۱/۰۴
 ۱۱۴۱۱۷۱۱۷۱۲۴۱۴۶۸۲۹۳۸۸۱۴۶ ۱۳۷۱۰۲۱۰۲۱۱۴
 جمعه۱۳۹۹/۱۱/۰۳۱۰۸۷۴۸۵۹۴۹۰
پنجشنبه
۱۳۹۹/۱۱/۰۲
۷۱۷۸۸۹۶۸۹۷۵۳
 —۵۲
۵۴۵۶۶۹
 چهارشنبه
 ۱۳۹۹/۱۱/۰۱
۱۲۰ ۹۷ ۱۰۳ ۹۶۱۱۶ ۷۵ ۸۸ ۸۲ ۱۰۸ ۱۱۵۱۰۵۷۶ ۱۰۶ ۹۹

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

- دیدگاه شما، پس از تایید سردبیر در پایگاه خبری صاحب نیوز منتشر خواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد‌شد
- دیدگاه‌هایی که به غیر از زبان‌فارسی یا غیرمرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد‌شد