صاحب نیوز

zA0OTUwNDcwO

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تشریح کرد؛

5 رکن اساسی طرح اختیاری شدن سربازی/ تأمین منابع عظیم مالی طرح از مالیات بر تأمین امنیت کشور

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به حقوق معادل 90 درصد دریافتی کادر رسمی برای سربازان در طرح اختیاری شدن سربازی، بر ضرورت تأمین نیروهای مورد نیاز نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: منابع عظیم مالی این طرح از محل اخذ مالیات تأمین امنیت کشور از افرادی که نمی خواهند به سربازی بروند، تأمین می شود.

کدخبر: 1041540
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ @ ۱۱:۳۹


ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد و تیران در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز، اختیاری بودن سربازی را یکی از پنج رکن اساسی طرح مجلس برای به روز کردن و بهبود و متناسب کردن قانون نظام وظیفه با واقعیات موجود در جامعه ایرانی دانست و گفت: مهم ترین رکن اساسی این طرح، تأمین نیروهای مورد نیاز نیروهای مسلح کشور است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: اختیاری بودن سربازی در این طرح درباره نیروهای مازاد بر نیاز نیروهای مسلح است و همواره به ضرورت تأمین نیازهای حافظان امنیت کشور، تأکید داشته ایم.

وی با اشاره به افزایش مدت سربازی از دو به پنج سال در این طرح، اظهار کرد: بنابراین، به سمت سربازی حرفه ای حرکت خواهیم کرد و در این پنج سال، هر ساله در صورتی که فرمانده یگان اعلام نیاز بکند و از رفتار و تخصص سرباز در زمینه به کار گرفته شده، رضایت داشته باشد، می تواند طرح را به صورت اختیاری ادامه دهد و سرباز هم با اختیار خود می تواند با یگان مربوطه ادامه همکاری داشته باشد.

ابوترابی دریافتی حقوق سربازان در این طرح را معادل با 90 درصد دریافتی کادر رسمی عنوان کرد و گفت: منابع عظیم مالی این طرح در درون خود طرح پیش بینی شده است و افرادی که به هر دلیلی نمی خواهند به سربازی بروند، باید مالیات تأمین امنیت کشور را بپردازند.

نماینده مردم نجف آباد و تیران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کار تطبیقی با کشورهای مختلف در خصوص این طرح صورت گرفته است، ابراز کرد: این طرح، جامع است و همه مباحث فرهنگی و موقعیت کشور در آن لحاظ شده است و با کمک همه متخصصان و مرکز پژوهش های مجلس و نیروهای مسلح و شخص سردار کمالی توانستیم به یک طرح خوب برسیم.

انتهای پیام/