81362219-6035674
۱۲:۳۹ - یکشنبه ۱۳۹۳/۰۹/۹

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي:

ظرفیت اشتغال در خوشه سنگ به هماهنگی واحدهای آموزشی، تولیدی و بازرگانی بستگی دارد

ظرفیت اشتغال در خوشه سنگ در کشور مناسب و هماهنگی بین واحدهای آموزشی و تولیدی با جنبه های بازرگانی مهم است.

به گزارش صاحب نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان ، دکتر مقتدایی  در بازدید از دپارتمان سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی تاکید کرد: ظرفیت اشتغال در خوشه سنگ در کشور مناسب و هماهنگی بین واحدهای آموزشی و تولیدی با جنبه های بازرگانی مهم است.

در راستای طرح اشتغال زایی خوشه سنگ و فراخوان علاقمندان جهت فعالیت در مشاغل مربوط به سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی دکتر مقتدائی نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس شورای اسلامی از کارگاه آموزشی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بازدید کرد.

در این بازدید جلالی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان ضمن تشریح طرح 7100 نفر فرصت شغلی در خوشه سنگ اقدامات صورت پذیرفته در آماده سازی تعدادی از علاقمندان و ارائه آموزش های مورد نیاز همچنین معرفی آنان به صندوق مهر امام رضا (ع) جهت دریافت تسهیلات گزارشی را ارائه نمود.

جلالی اعتبار در نظر گرفته شده جهت فاز اول پروژه را 100 میلیارد ریال و در صورت آماده سازی سایر بخشهای اشتغال خوشه فوق، آمادگی صندوق مهر امام رضا (ع) در پرداخت را اعلام نمود.

مقتدایی هم  ظرفیت اشتغال در خوشه سنگ را در کشور مناسب ارزیابی کرد و هماهنگی بین واحدهای آموزشی و تولیدی با جنبه های بازرگانی را مهم دانست و گفت: هرگونه اقدامات قانونی جهت تسهیل این پروژه نیاز باشد قابل پیگیری خواهد بود.