صاحب نیوز

Vater-Mark1

گزارش تصویری:

مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان/ گزارش تصویری

این مراسم با حضور مسئولین ارشد شهرستان، تعدادی از برادران و خواهران طلبه ،اساتید دانشگاه و استقبال پرشور دانشجویان این واحد ، در محل دانشگاه پیام نور شهرستان چادگان برگزار گردید.

کدخبر: 160169
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۰۹/۲۰ @ ۱۳:۲۸


به گزارش صاحب نیوز به نقل از پایگاه تحلیلی خبری واطلاع رسانی شهرستان چادگان “چادگان نا”،تصاویری از مراسم گرامیداشت روز دانشجو که در دانشگاه پیام نور شهرستان  چادگان برگزار گردید.

 

15 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان

1 1 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان 1 2 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان 1 3 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان 1 4 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان 1 5 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان 1 6 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان 1 7 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان 1 9 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان 1 10 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان 1 11 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان 1 12 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان 1 15 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان 1 16 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان 1 19 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان 1 20 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان Vater Mark11 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان Vater Mark4 گزارش تصویری از برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور چادگان