Vater-Mark4
۱۸:۳۷ - جمعه ۱۳۹۳/۱۱/۳

فرماندار شهرستان چادگان:

با افزایش قیمت نان هنوز کیفیت مطلوبی در پخت نان حاصل نشده است

جلسه ای با موضوع ساماندهی به حوزه آرد و نان شهرستان چادگان که با حضور فرماندار شهرستان و دیگر مسئولین شهرستانی، در محل فرمانداریتشکیل گردید.

به گزارش صاحب نیوز به نقل از پایگاه تحلیلی خبری ،”چادگان”در این جلسه  فرماندار شهرستان چادگان گفت: متأسفانه با توجه به افزایش قیمت نان هنوز کیفیت مطلوبی در پخت نان حاصل نشده است و این مسئله موجب نارضایتی مردم می باشد.

وی در خصوص رفع این مشکل اظهار داشت: اداره صنعت ،معدن و تجارت باید نظارت بیشتر و دقیق تری بر نانوایی های سطح شهرستان داشته باشد و نانوایانی که به کیفیت نان اهمیت داده ونظم و انضباط را رعایت می کنند تشویق نموده وسایر نانوایانی را که به رعایت این مسائل توجهی ندارند، جریمه شوند.

حبیب اله معتمدی ادامه داد: کم کردن وزن چانه ها و کوچکترشدن نان ها،همچنین عدم رعایت ساعات پخت و تعطیلی خود سرانه برخی از نانوایی ها نیز از مواردی است که در چند روز گذشته گزارش شده که این موارد برای شهرچادگان که یک منطقه توریستی به شمار می آید قابل قبول نیست.

معتمدی در پایان در خصوص ساماندهی جدید در حوزه آرد و نان به انجام موارد زیرتأکید نمود:

ارتباط مستمر صنف نانوایان با نانوایی ها و بازرسی مرتب از آن ها – دعوت از کارشناسان بهداشتی و اساتیدی که در بحث پخت نان مهارت دارند- کنترل وزن چانه ها وبررسی کمبود سهمیه آرد نانوایان و.