1 (9)
۱۳:۴۴ - شنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۸

دیدار مردم شهر چادگان:

استقبال مردمی از معاون توسعه و تعاون روستایی مناطق محروم کشور/تصاویر

مسئولین شهرستانی و مردم شهر چادگان از دکتر سید ابوالفضل رضوی معاون توسه و تعاون روستایی مناطق محروم کشور استقبال کردند.

1 (1) 1 (3) 1 (5) 1 (9) 1 (11) 1 (13) 1 (14) 1 (15) 1 (18) 2 (1) 2