1 (1)
۰۷:۱۳ - یکشنبه ۱۳۹۳/۱۱/۱۹

گزارش تصویری:

جلسه شورای اداری شهرستان چادگان با حضور معاون توسعه روستایی مناطق محروم کشور/تصاویر

جلسه شورای اداری با حضور دکتر رضوی معاون ریاست جمهوری ،اسفنانی نماینده مردم چادگان،فریدن، فریدونشهر، بوئین میاندشت و مسئولین اداری شهرستان چادگان در سالن فرمانداری برگزار گردید.

1 1 (18) 1 (17) 1 (16) 1 (15) 1 (14) 1 (13) 1 (12) 1 (11) 1 (10) 1 (9) 1 (8) 1 (7) 1 (6) 1 (5) 1 (4) 1 (3) 1 (2) 1 (1)