121
۱۴:۰۵ - جمعه ۱۳۹۳/۱۱/۲۴

با حضور استاندار اصفهان:

سازمان تامین اجتماعی شعبه شهرستان چادگان افتتاح شد

شعبه تامین اجتماعی شهرستان چادگان با حضور استاندار اصفهان،مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان،فرماندار چادگان مسئول شعبه تأمین اجتماعی شهرستان و دیگر مسئولین شهرستانی افتتاح شد.

به گزارش صاحب نیوز به نقل از” چادگان نا“،شعبه تامین اجتماعی شهرستان چادگان واقع در خیابان شهدا،با حضور استاندار اصفهان،مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان،فرماندار چادگان و دیگر مسئولین شهرستانی افتتاح شد.

در این مراسم مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت:سازمان تامین اجتماعی در استان سه میلیون و دویست هزار نفر را تحت پوشش دارد و در سفر پر خیر و برکت رئیس جمهور مجوزهایی صادر شد که از امروز به صورت دائم و رسمی شعبه تامین اجتماعی در شهرستان چادگان افتتاح می شود.

علی اصغر دادخواه ادامه داد: شعبه تامین اجتماعی شهرستان چادگان 4200نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش قرار داده که با احتساب افراد تحت تکفل آنان 16000هزار نفر را شامل می شود. وی همچنین افزود: این شعبه دارای 317پرونده بازنشسته ومستمری بگیر دارد و 1200 کارگاه فعال و 300کارگاه نیمه فعال را تحت پوشش قرار داده است.

دادخواه با بیان این که شهردار و شورای اسلامی شهر چادگان قول داده اندکه زمین رایگانی را به شعبه شهرستان اختصاص دهند افزود:در سفر رئیس جمهور دکتر روحانی به استان اصفهان ودکتر نوربخش مدیر عامل تامین اجتماعی کل کشور ،مجوز 700متر زیربنای ساختمانی را داده اند لذا در صورت اختصاص زمین رایگان از طرف مسئولین ذیریط شهرستان، احداث ساختمان اداری درمانی شعبه تامین اجتماعی چادگان در در اوایل سال 94 شروع و درپایان همان سال به اتمام خواهد رسید.

انتهای پیام/