99997072
۰۸:۰۶ - چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

آخرین بروز رسانی اسامی روستاهای شهرستان فلاورجان

در این مطلب می توانید آخرین ویرایش و تغییرات در نام و تعداد روستاهای شهرستان فلاورجان را مشاهده نمایید

به گزارش صاحب نیوز به نقل از «پلنا» دو سال قبل در مطلبی نسبت به معرفی روستاهای شهرستان فلاورجان اقدام کردیم و با گذشت دوسال از این موضوع و اینکه بخش قهدریجان جدیداً اضافه شد و برخی از روستاهای شهرستان نیز در محدوده جغرافیایی این بخش قرار گرفتند و نیز زازران از روستا به شهر تبدیل شد لذا آخرین ویرایش لیست اسامی روستاهای شهرستان را در این مطلب برای شما آورده ایم.

ردیفنام روستانام دهستاننام بخش
۱اردالسهروفیروزانپیربکران
۲چم رودسهروفیروزانپیربکران
۳فیلورجانسهروفیروزانپیربکران
۴بجگردسهروفیروزانپیربکران
۵نرگانسهروفیروزانپیربکران
۶طادسهروفیروزانپیربکران
۷گلگونسهروفیروزانپیربکران
۸ونهرسهروفیروزانپیربکران
۹سهروفیروزانسهروفیروزانپیربکران
۱۰نودر آمدگرکن شمالیگرکن شمالی
۱۱راراگرکن شمالیگرکن شمالی
۱۲پلارتگانگرکن شمالیپیربکران
۱۳دارگانگرکن شمالیپیربکران
۱۴کلیسانگرکن شمالیپیربکران
۱۵دارافشانگرکن شمالیپیربکران
۱۶سمسانگرکن شمالیپیربکران
۱۷پلارتگرکن شمالیپیربکران
۱۸تمندگانگرکن شمالیپیربکران
۱۹صادق ابادگرکن شمالیپیربکران
۲۰مهرگانگرکن شمالیپیربکران
۲۱خوانسارکگرکن شمالیپیربکران
۲۲علی شاهدانگرکن شمالیپیربکران
۲۳قلعه سرخگرکن شمالیپیربکران
۲۴دستناءگرکن شمالیپیربکران
۲۵سیاه افشارگرکن شمالیپیربکران
۲۶علیشاهدانگرکن شمالیپیربکران
۲۷کرسگانابریشممرکزی
۲۸جولرستانابریشممرکزی
۲۹موسیانابریشممرکزی
۳۰حسین ابادابریشممرکزی
۳۱کافشانزازرانمرکزی
۳۲جوجیلزازرانمرکزی
۳۳دشتچیزازرانمرکزی
۳۴ریا خونزازرانمرکزی
۳۵ریاخونزازرانمرکزی
۳۶هویهزازرانمرکزی
۳۷جلال ابادماربینزازرانقهدریجان
۳۸کارویهزازرانقهدریجان
۳۹اسفهراناشترجانقهدریجان
۴۰قلعه میراشترجانقهدریجان
۴۱خیر آبادگلستانمرکزی
۴۲دار افشانگلستانمرکزی
۴۳شرودانگلستانمرکزی
۴۴قلعه امیرگلستانمرکزی
۴۵کروجگلستانمرکزی
۴۶خیرابادگلستانمرکزی
۴۷دشتلوگلستانمرکزی
۴۸کروچگلستانمرکزی
۴۹بندارتگلستانمرکزی
۵۰دارافشانگلستانمرکزی
۵۱کروچگلستانمرکزی
۵۲کاویاناشترجانمرکزی
۵۳محمدیهاشترجانمرکزی
۵۴جیلاباشترجانمرکزی
۵۵بوستاناشترجانمرکزی
۵۶زفرهاشترجانمرکزی
۵۷لارگاناشترجانمرکزی
۵۸حاجی اباداشترجانمرکزی
۵۹درچه عابداشترجانمرکزی
۶۰لارگیچیاشترجانمرکزی
۶۱مهرنجان ارامنهاشترجانمرکزی
۶۲مهرنجان اتراکاشترجانمرکزی
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶