DSC05814
۱۶:۵۸ - دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۲۱

به همت سازمان دانش آموزی منطقه جرقویه علیا:

شرکت فعال دانش آموزان جرقویه ای در آزمون علمی کاشف

آزمون ملی کاشف با هدف کشف استعدادهای دانش آموزان مقطع اول متوسطه در مدارس جرقویه علیا برگزار گردید.

به گزارش صاحب نیوز به نقل از اصفهان شرق، آزمون ملی کاشف همزمان با سراسر کشور در مدارس جرقویه علیا راس ساعت ۹ صبح بیستم اردیبهشت در پایه های هفتم و هشتم برگزار شد.
صادقی مسئول سازمان دانش آموزی جرقویه علیا، با اشاره به اینکه این طرح با هدف پایش شایستگی کار آفرینی دانش آموزان برگزار شده است تصریح کرد:
این آزمون به صورت پژوهشی در بین دانش آموزان دوره اول متوسطه برگزار و هدف از اجرای این طرح استعداد یابی و شناسایی توانمندی های دانش آموزان و ویژگی های کارآفرین است.
گفتنی است در این آزمون هفت داستان برای دانش آموزان مطرح شده و دانش آموزان در رقابت به ۱۰۵ سوال مطرح شده از داستان ها پاسخ می دهند.
شایان ذکر است این آزمون با همکاری سازمان دانش آموزی و معاونت متوسطه اداره آموزش و پرورش و دانشکده کار آفرینی تهران برگزار شده است.

DSC05819