به یاد معلمان دهه شصت خوانسار:

خاطراتی از جنس دهه شصتی ها زنده شد

اولین همایش تجلیل از دبیران پیشکسوت دبیرستان دکتر علی شریعتی خوانسار توسط جمعی از دانش آموختگان این دبیرستان در هتل زاگرس خوانسار برگزار شد.

عکاس:

 

2moalem

3moalem

4moalem

5moalem

6moalem

 

8moalem

 

11moalem

 

13moalem

14moalem