سالروز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران؛

نماهنگ تصویری «چمران دلها»/ فیلم

گزیده ای از سخنان مقام معظم رهبری پیرامون شخصیت شهید دکتر مصطفی چمران

عکاس: