حوزه
۱۵:۲۷ - شنبه ۱۳۹۴/۰۵/۱۷

مسئول واحد مدارج علمی طلاب خبر داد؛

امکان تحصیل همزمان طلاب سطح دو در حوزه و دانشگاه فراهم شد

مسئول واحد مدارج علمی حوزه علمیه از امکان تحصیل همزمان طلاب سطح دو در حوزه و دانشگاه خبر داد.

به گزارش صاحب نیوز، مسئول واحد مدارج علمی طلاب از اعطای مجوز تحصیل همزمان طلاب در حوزه و دانشگاه خبر داد.

بر این اساس، طلابی که دارای مدرک سطح دو حوزه هستند و صلاحیت آن ها توسط دفتر تحقیق حوزه محرز شود در صورت داشتن حسن سابقه و دادن تعهد کتبی مبنی بر رعایت شئون روحانیت و مقررات حوزه در حین تحصیلات دانشگاهی و ادامه فعالیتهای حوزوی در مدت تحصیل و بعد از فراغت از تحصیل در دانشگاه می توانند این مجوز را از حوزه دریافت کرده و همزمان به اداممه تحصیل در دانشگاه بپردازند.

به گفته حجت الاسلام فروغی، طلابی که با دریافت معرفی از حوزه در دانشگاه تحصیل می کنند در صورت رعایت تعهدات می توانند از امکانات حوزه استفاده کنند و در صورت تخلف، از مزایای حوزه محروم و بر اساس آیین نامه ملزم به تأدیه خسارات می باشند.

بر اساس آئین نامه این طرح، تحویل در خواست متقاضیان وتشکیل پرونده هر ساله از اول مهر ماه تا پایان اسفند می باشد( پس از ارائه قبولی در مرحله اول کنکور) و در خواست متقاضیان در کمسیون مربوطه بررسی و پس از تأیید مجوز کتبی جهت ارائه به دانشگاه صادر می گردد.

تحصیل طلاب تحت پوشش حوزه علمیه اصفهان که در سطح دو قبول شده اند پس از نظر موافق کمسیون و با تعهد نسبت به رعایت شرائطی از جمله رعایت شئون روحانیت و مقررات حوزه، انجام فعالیتهای روحانیت (تدریس ،تبلیغ،تحقیق و…)در زمان تحصیل در دانشگاه، قبول مأموریت از طرف مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان پس از اتمام از تحصیل در دانشگاه و پرداخت خسارت در صورت تخلف از شرائط ومقررات در دانشگاه بلا مانع است.

گفتنی است طلابی که بدون دریافت مجوز اقدام به تحصیل همزمان کنند پس از آن مجوزی صادر نخواهد شد و مرکز مدیریت در قبال آنان مسئو لیتی ندارد. همچنین کسانی که بدون داشتن شرائط اقدام به تحصیل همزمان در حوزه و دانشگاه کنند به منزله انصراف از حوزه تلقی شده و از همه مزایای حوزه محروم می گردند و پذیرش مجدد آنها منوط به موافقت کمسیون مربوطه خواهد بود.