IMG_0204
۰۸:۰۳ - سه شنبه ۱۳۹۴/۰۶/۲۴

شهدای گمنام :

قهرمانان دیروز ، فراموش شدگان امروز

از روز تدفین شهدای گمنام تا کنون ۱۲ سال می گذرد اما هیچگونه فضا سازی مناسبی در شأن شهدا وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری «بوئین میاندشت» ؛ حدود 12 سال است که پنج شهید گمنام مهمان شهرمان هستند که در دو نقطه از شهر تدفین شده اند.

پرستوهای مهاجری که به شهر ما صفا داده اند و شهر ما را نورانی کرده اند.

از روز تدفین این شهدا تا به امروز سال های زیادی می گذرد اما همانگونه که در عکس ها مشاهده می کنید قبور این شهدا نه اِلمانی دارند و نه فضای مناسبی در شأن آنها ، یک سال قبل با همکاری دستگاه های ذی ربط قرار بر این شد که در دو محل تدفین شهدا ، فضا سازی مناسب و المان زده شود اما متأسفانه در یکی از محل ها هنوز که هنوز است حتی المان هم نصب نشده و اقدام خاصی برای فضا سازی مناسب انجام نگرفته و در محله ی دیگر نیز با توجه به نماد زده شده و محل آن باید سطح قبر ها بالاتر بیاید و مرمّت شود.

البته مردم و مسئولین شهر توجه داشته باشند که این شهدا مهمان ما هستند و پدران و مادرانشان سالهاست که منتظر آنها هستند بیایید تا رسم مهمان نوازی را درست به جای آوریم مبادا باز هم شرمنده ی شهدا شویم.