شیعیان بسم الله ؛

اطعام عید غدیر درکلام استاد پناهیان / کلیپ تصویری

فضیلت غذا دادن در عید غدیر چند روز است؟

عکاس: