وصیت نامه شهید مدافع حرم :

وصیت نامه صوتی مدافع حرم پاسدار شهید یحیی براتی / صوت

آخرین وصیت نامه شهید مدافع حرم پاسدار یحیی براتی از لشکر ۱۴ امام حسین علیه السلام اصفهان که به زبان خود شهید قبل از اعزام به منطقه ضبظ شده است .

عکاس: