بازتاب رونمایی از پهباد جدید ایرانی در رسانه های خارجی+ عکس

ساعاتی از رونمایی بزرگترین پهباد ایرانی با نام فطرس و با برد عملیاتی بیش از ۲ هزار کیلومتر و سقف پروازی ۲۵ هزار پایی و مداومت پرواز ۱۶ تا ۳۰ ساعت نگذشته بود که خروجی های سایت های خبری جهان پر شد از این خبر غرور آمیز، در ادامه می توانید صفحات اصلی بعضی از این سایت ها را مشاهده کنید:

” فطرس” با تسلیح به موشک‌های مختلف، علاوه بر ماموریت‌های مراقبت شناسایی، ماموریت‌های رزمی نیز انجام می‌دهد.

ساعاتی از رونمایی بزرگترین پهباد ایرانی با نام فطرس و با برد عملیاتی بیش از 2 هزار کیلومتر و سقف پروازی 25 هزار پایی و مداومت پرواز 16 تا 30 ساعت نگذشته بود که خروجی های سایت های خبری جهان پر شد از این خبر غرور آمیز، در ادامه می توانید صفحات اصلی بعضی از این سایت ها را مشاهده کنید:

” فطرس” با تسلیح به موشک‌های مختلف، علاوه بر ماموریت‌های مراقبت شناسایی، ماموریت‌های رزمی نیز انجام می‌دهد.

USA TODAY

ایران از هواپیمایی که آن را بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین عنوان کرده رونمایی کرد.

1

CBS NEWS

ایران از” فطرس ”  بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین خود رونمایی کرد.

2

Huffington Post

هواپیمای بدون سرنشین فطرس با برد 2000 کیلومتر در ایران رونمایی شد.

3

Washington Times

ایران از پهبادی رونمایی کرد که قابلیت پرواز تا آسمان اسرائیل را دارد.

4

Fox News

ایران از پهبادی با قابلیت 30 ساعت پرواز رونمایی کرد که بزرگترین هواپیمای بدون سرنشین است.

5