تصاویر/ سازنده فیلم موهن (ضد پیامبر) در حج

به گزارش صاحب نیوز به نقل از رهیافتگان: “ارنود فاندور” از راستگرایان افراطی پارلمان هلند و یکی از سازندگان فیلم (رستگاری مسلمانان) مدتی قبل مسلمان شد و به حج رفت.

fitnexhiu_390253733 anti-islam-film-producer-performs-hajj-after-conversion-arnoud-van-doorn-in-makkah-for-hajj-2013-1