استاد رائفی پور ؛

مدیریت زمان و برنامه ریزی دقیق در فرهنگ شیعه / صوت

گزیده ای از سخنرانی استاد رائفی پور درباره مدیریت زمان و برنامه ریزی دقیق در فرهنگ شیعه

عکاس: