دکتر حسن عباسی ؛

انقلابی که شد و انقلابی که خواهد شد/ صوتی

گزیده ای از سخنرانی دکتر حسن عباسی پیرامون انقلاب اسلامی و ادامه راه انقلابی

عکاس: