حجت الاسلام ماندگاری:

راه رهایی از احساس تنهایی چیست ؟/ صوتی

گزیده ای از حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری پیرامون تنهایی و نیاز به اُنس

عکاس: