9038
۱۱:۰۱ - چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۳/۱۲

شناخت فرقه بهائیت ؛

تاریخی آکنده از فساد و وابستگی / دانلود کتاب

مقدمه؛ انشعاب و اختلاف در بهائیت؛ موضع گیری دولت های استکباری در قبال بهائیان؛ نفوذ در مراکز دولتی و مداخله در امور سیاسی؛ پاورقی

9038

دریافت کتاب 

تاریخی آکنده از فساد و وابستگی
مشخصات کتاب:
عنوان: تاریخی آکنده از فساد و وابستگی
پدیدآورنده: سعید باغستانی
نشریه: زمانه
شماره نشریه: 61
سال: 1386
ماه: 7
تعداد صفحه: 90 93
زبان: فارسی
موضوع: تاریخ بهائیت وابستگی بهائیان به انگلیس و آمریکا