شورای شهر اصفهان (23)
۰۷:۲۲ - یکشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۰

شورای چهارم، ایستگاه تعطیلات

جلسه علنی وسط تونل کندوان!

می گویند آقای روابط عمومی شورا هم در تونل بوده، آهان از اتاق فرمان اشاره می کنند که نبوده وگرنه گوشیشان آنتن نمی داد که کانال فضای خاک بر سری مجازی را با تکریم ارباب رجوع پر کنند.

به گزارش صاحب نیوز، دیروز صبح در حالی که در فکر چایی نبات بودیم رفتیم تالار شورا که دیدیم…. جا تر است و بچه ها نیستند.

درب تالار شورا قفل بود، رنگمان پرید که نکند اعضا را دزدیده اند، به خودمان خندیدیم که دوستان را بدزدند که چه بشود؟ ببرندشان که رییس بلدیه انتخاب کنند!

دوباره رنگمان پرید که نکند مثل  کاخ سیفید بسته مشکوک یا کمربند انتحاری یا داعش پیدا شده و جلسه رفته هوا!

بعد کلی احساس غرور کردیم که در ایران هستیم و غلط بکند هر که چنین افاضاتی بکند.

فکرمان قد نداد، ماندیم حیران، گرما زده و عصبانی که چی شده که یکهو جناب نگهبان که معلوم نیس اون وسط از چی و کی حفاظت می کنه، فرمودند که ساعت شش و نیم اطلاع یافته اند که شورا تعطیل است.

بعد چشمهایش گرد شد که مگر خبرتان نکرده اند.

آقا دلت خوش است ها، سرجام می سلامت، والا!

گوشیمان را گشودیم و جستجو کردیم و دنبال پیامک گشتیم که نکند مثل هر جلسه آقای روابط عمومی مقدممان را در جلسه علنی گرامی داشته اند اما گشتم نبود، نگرد نیست.

رفتیم به دنبال پیام در فضاهای خاک برسر مجازی!

در کانال وزین شورا اندر باب تکریم ارباب رجوع و یک سالگی رییس شهر و فضای خاک بر سر مجازی والبته وضعیت آتش در پتروشیمی و آب و هوا و غاز همسایه و فوتبال یورو مطلب دیدیم ولی از تکریم جلسه علنی و میرزا بنویس های نگون بخت شورا خبری نبود!

ما به جهنم، اعضای شورا کجان نگرانشون شدیم!

در تفکراتمان خفه شده بودیم که راس ساعت 8و10دقیقه در شبکه خاک برسری تلگرام پیام مرقوم فرمودند که “جلسه علنی تعطیل است”

آنقدر خندیدیم که پهن پله های بلدیه شدیم! مدیریت واحد شهری را هم اینگونه پیگیری کنید که واقعا به نتیجه می رسید.

شنیده ها حاکی از آن است که اعضای شورا را در تونل کندوان دیده اند و گویا دوستان هنوز آنجا گرفتارند.

اگر آنجا چایی نبات هست که نگرانشان نیستیم ولی می ترسیم حمام آفتاب نسازد به پوستشان که کرم های ضد آفتاب بد فرم تقلبی است.

جالب اینجاست که خبرهای رسیده می گوید که جایگزین این جلسه علنی دوشنبه برگزار می شود.

تمامی قوانین و آیین نامه های داخلی شوراها گشتیم ولی نبود!

فقط در آئین‌نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها در ماده23آن آمده است که”ماده 23ـ تعطیلی شوراهای شهر در هر سال 30 روز است که زمان آن با تشخیص شورا تعیین می‌شود. در صورت ضرورت رئیس شورا می‌تواند با تقاضای دوسوم اعضاء یا تقاضای فرماندار یا بخشدار ذیربط یا شهردار در اوقات تعطیلی با ذکر دلیل شورا را بطور فوق‌العاده دعوت به تشکیل جلسه نماید.”

مثل اینکه حکایت بر عکس شده و این بار به درخواست دو سوم اعضا، جلسه علنی تعطیل شده است.

فکر کن مجلس به دلیل مسافرت اعضا تعطیل شود، ای بابا این پارلمان، پارلمان که می گویند، این مدلی کار می کند؟! واقعا؟ ما برویم در افق محو شویم فعلا!

بازهم گشتیم لابلای سایتها و آیین نامه داخلی شورای اصفهان را یافتیم اما واژه تعطیلات را نداشت!

پس کجا رفته اند اعضا، آنهم در گرمای40درجه، پوستتان نسوزد!

ولی یک چیز بامزه یافتیم”  ( الحاقی 6/7/1382 ) – شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.”

منتشر کرده اندها شما ندیده اید! شما فکر کن منتشر کنند، ریا می شود.

می گویند آقای روابط عمومی شورا هم در تونل بوده، آهان از اتاق فرمان اشاره می کنند که نبوده وگرنه گوشیشان آنتن نمی داد که کانال فضای خاک بر سری مجازی را با تکریم ارباب رجوع پر کنند.

می گویند اون موقع که خواستند خبر تعطیلی جلسه را بفرستند ییهو آنتن پریده!

در رساله خبریه فی احوالات روابط عمومی آمده است:”مهمترین‌ وظیفه‌ روابط عمومی‌، شناخت‌ افکار عمومی‌ و نفوذ در آن‌ برای‌ جلب‌ رضایت‌ افکارعمومی‌ نسبت‌ به‌ سازمان‌ است‌ که‌ هم‌ در درون‌ سازمان‌ و هم‌ در بیرون‌ از سازمان‌ دنبال‌ می‌شود. بی‌تردید، این‌ وظیفه‌ در قالب‌ مجموعه‌ای‌ از فعالیتهای‌ ارتباطی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ می‌توان‌ آنها را تحت‌ عناوین‌ ارتباطات‌، امور فرهنگی‌ و نمایشگاهها، انتشارات‌، سنجش‌ افکار و پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌دسته‌بندی‌ کرد. ”

انتهای پیام/ احسان تیموری