عاشورا و سبک زندگی

جلوه های تربیتی عاشورا/ اینفوگرافیک

عاشورا بیانگر راز ها، درسها و عبرت های حادثه ای است که نه تنها در طی گذر زمان کمرنگ نمی گردد بلکه هر سال که از آن می گذرد، روشن تر و روشنایی بخش تر می شود. عاشورا نه یک حادثه غمناک و تراژیک بلکه پرتوی است که هم اسرار زیبایی ها رشادت ها، شجاعت ها، مجاهدت ها، نهایت ایثار و فداکاری ها را آشکار می سازد و هم نقاب از رخ زشتی ها، پلیدی ها و استبداد بر می دارد.

عکاس:

طرح را در اندازه اصلی ببینید

انتهای پیام/دیار عالمان/ع