رسایی
۱۰:۳۴ - دوشنبه ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

در گفتگو با صاحب نیوز مطرح شد

پاسخ حمید رسایی به فرافکنی های انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حمید رسایی در گفتگو با صاحب نیوز ضمن کذب محض دانستن فرافکنی های انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: عدم حضورم در مناظره به دلیل بیماری فرزندم را چند روز پیش از برنامه رسما به برگزار کنندگان اعلام کرده بودم و این فرافکنی ها عین بی تقوایی و بی مروتی است.

حمید رسایی در گفتگو با خبرنگار صاحب نیوز در پاسخ به فرافکنی های انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص آن چه لغو یک طرفه مناظره رسایی با فراهانی می خواندند ضمن کذب محض دانستن این موضوع گفت: بعد از پیگیری های زیاد و اصرار فراوان انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان علی رغم داشتن مشکل شخصی به آن ها قول حضور در مناظره دادم؛ اما روز پنجشنبه سه روز قبل از مناظره از دفتر من با برگزار کنندگان مناظره تماس گرفته شد و به آن ها اطلاع داده شد که من به دلیل بیماری فرزندم امکان حضور در مناظره را ندارم.

نماینده سابق تهران در مجلس ادامه داد: حتی برگزار کنندگان برای تاکید بر حضور در مناظره به تلفن شخصی من پیامک دادند و من به آنها گفتم چون فرزندم بیمار است و باید کنارش باشم امکان حضور در مناظره را ندارم ولی یک روز دیگر حتما به مناظره خواهم آمد و عدم حضورم به علت بیماری فرزندم روز پنجشنبه به این آقایان اعلام شده بود.

رسایی با اشاره به مناظره های متعدد خود با اصلاح طلبان در دانشگاه های مختلف گفت: ابتدای کار چون طرف مناظره “مجید فراهانی” را نمی شناختم قبول نکردم ولی بعد چون برگزار کنندگان برنامه اصرار و خواهش کردند حضور در مناظره را قبول کردم و همان موقع هم بحث مشکل شخصی و بیماری فرزندم را مطرح کرده بودم و این اقدام انجمن اسلامی و اعلام لغو یک طرفه مناظره از طرف من و بدون علت، عین بی تقوایی و بی مروتی است.

انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی در بیاینه خود که تابناک اصفهان آن را منتشر کرده مدعی شده است حجت الاسلام رسایی بعد از بهانه تراشی های مکرر، با بهانه ای کاملا غیر مستدل از حضور در مناظره با “مجید فراهانی” دبیرکل حزب ندای ایرانیان شانه خالی کرده و موجب لغو یک طرفه این برنامه شده است.

انتهای پیام/ع