9-%d8%af%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%87
۰۶:۳۳ - چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۰/۸

کارشناس مسائل سیاسی:

ولایت تنها راه نجات انقلاب از فتنه بدخواهان است

فتنه سال ۸۸ نشان داد که دشمنان با ایجاد پایگاه در کشور و نفوذ در مراکز تصمیم گیری و اشخاص، صحنه را برای تضعیف انقلاب آماده کرده و بدنبال نابودی دستاوردهای آن است، لذا در این رویارویی فتنه گران را باید شناخت و آنها را از نفوذ در انقلاب منع کنیم.

 به گزارش صاحب نیوز، کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با خبرنگار دهاقان بیدار، با اشاره به اینکه فتنه گران هیچ گاه از فتنه گری دست برنداشته اند گفت: آنچه در فتنه ۸۸ مهم به نظر می رسد، اینکه باید فتنه را شناخت و فتنه گران و سران فتنه را محکوم و با آنها برخورد کرد.

حسین جدیدی فتنه گران را ابزار دست آمریکا، انگلیس و صهیونست ها دانست که با حضور در مراکز تصمیم گیری نظام ضربه های سهمگین به نظام زده اند و در شرایطی که دشمن از نظام مأیوس شده بود، آنها را امیدوار و راه را برای حضور آنها باز کردند.

وی خاطرنشان کرد: روشنگری و بصیرت افزایی به این نیست که فتنه گران چرا و برای چه به این اقدام زشت دست زدند و ماهها کشور را به آشوب و اغتشاش کشاندند.

جدیدی افزود:  باید اصل این مطلب که در فتنه 88 انتخابات بهانه ای بیش نبود و تقلب رمز آشوب و فتنه فتنه گران بود، روشن شود.

کارشناس مسائل سیاسی سکوت بعضی از خواص بی بصیرت را اصلی مهم در آتش گرفتن فتنه دانست و افزود: اگر خواص در قضایای مهم سکوت کنند و موضع خود را مشخص نکنند، در اصل با فتنه همراه شده اند و آنها را یاری می کنند.

به گفته وی، چقدر انسان های بی بصیرتی هستند و بودند که برای تکیه زدن بر این صندلی ها خون شهدا را ندیدند و برای رضایت هم پیمانان خود و خانواده خود، انقلاب را ناچیز فروختند.

وی به نقش مهم ولایت در مدیریت فتنه ۸۸ اشاره کرد و گفت: تنها چیزی که انقلاب را حفظ کرد، ولایت بود، همانگونه که در این مسیر رهنمودها، مدیریت آگاهانه و بصیرت بخش مقام معظم رهبری بود که انقلاب را از فتنه بدخواهان نجات داد.

جدیدی تصریح کرد: شرایط فعلی دلیلی مهم بر بازخوانی فتنه ۸۸ است که دشمنان می خواهند از مسیر فتنه ۸۸، دوباره کشور را به سمت ناامنی ببرند و اکنون با در پیش بودن انتخابات ۱۳۹۶ باید مراقب حرکات فتنه گران باشیم.

کارشناس مسائل سیاسی گفت: فتنه سال ۸۸ نشان داد که دشمنان با ایجاد پایگاه در کشور و نفوذ در مراکز تصمیم گیری و اشخاص، صحنه را برای تضعیف انقلاب آماده کرده و بدنبال نابودی دستاوردهای آن است، لذا در این رویارویی فتنه گران را باید شناخت و آنها را از نفوذ در انقلاب منع کنیم.

انتهای پیام/ الف