آل سعود در اندونزی؛

ریخت و پاش آل سعود در سفر بالی / فیلم

فیلمی از سفر شاه آل سعودی با ۱۵۰۰ نفر همراه به سواحل بالی در اندونزی را مشاهده می‌کنید.

عکاس: