صاحب نیوز

farhangnews_141947-407592-1440482085

تراژدی تشدید بحران های جنسی در فضای مجازی؛

سیطره غریزه جنسی در ناکجا آباد شبکه های اجتماعی

این چالش دردناک اجتماعی در حالی در سال های اخیر به ویژه در نسل جوان فزونی گرفته است که ساختار فرهنگی کشور تحت سیطرۀ غریزه جنسی به شدت تضعیف شده و فرهنگ جنسی منطبق بر طبیعت جنسی در ضعیف ترین وضعیت ممکن قرار گرفته است.

کدخبر: 661697
۱۳۹۶/۰۱/۲۲ @ ۰۹:۰۱

صاحب نیوز _ مهدی نجفی/ نظام اسلامی در برهه های مختلف از سوی دشمنان خارجی و داخلی با بحران های متعدد مواجه بوده است که در این میان پیامدهای مختلف فرهنگی از جمله آن آسیب هاست که تشدید بحران های جنسی را رقم زده است.

لذا از شبکه های  مختلف اجتماعی تا بسیاری از عرصه های اجتماعی کشور  و حتی در میان برخی آثار هنری و بسیاری از برنامه های عمومی از قبیل جشنواره ها …مسائل  مرتبط با مولفه ها ی جنسی کاذب از تشخیص برخوردار شده است که در نوع خود تأمل برانگیز است.

سبقۀ تاریخی این بحران را باید در آثار سینمایی دوران اصلاحات و دیگر موضوعات هنری اجتماعی آن برهه از زمان جستجو کرد که  غالباً بر محور موضوعات جنسی تمرکز یافته بود و در آن زمان بیشترین مخاطب را به خود جلب کرده بود لیکن در سال های اخیر این بحران به شبکه های اجتماعی کشیده شده است.

تبعات مخرب محتوای جنسی در شبکه های اجتماعی بر خانواده

لذا انبوه کلیپ های جنسی و شبه جنسی در شبکه های اجتماعی به چشم می خورد که در نوع خود آسیب های هنجاری فراوانی به همراه خواهد داشت؛ این پیامدها که از خواسته های سیری ناپذیر شهوت کاربران این گونه شبکه ها حکایت دارد اغلب زمان مخاطبان را به خود درگیر کرده است که تبعات مخرب آن بر ساحت خانواده و اجتماع غیر قابل انکار خواهد بود، همانگونه که وقوع ناهنجاری ­های مختلف اجتماعی  را باید در  تأثیر پذیری کاربران شبکه های اجتماعی از محتوای غیر اخلاقی این شبکه ها دانست.

از سوی دیگر مشکلات عدیده فرهنگی تراژدی اخلاقی بزرگی در فضای مجازی پدید آورده است و کپی برداری کشنده از رسانه های غیر اخلاقی غرب، ماهیت برخی شبکه های اجتماعی داخلی را با رسانه های مبتذل غربی در یک مسیر قرار داده است که تداوم لجن پراکنی های غیر اخلاقی در شبکه های اجتماعی در نهایت به توریسم جنسی اشخاص بی بندوبار  به سوی برخی کشورهای خاص منتهی می شود.

سیطرۀ غریزه گرایی در شبکه های اجتماعی؛ نابودی حریم اخلاقی آحاد جامعه

در این میان فرهنگ عمومی جامعه نیز  از آسیب ها و تهدیدهای بی بندوباری جنسی در امان نمی ماند و سیطرۀ غریزه گرایی در شبکه های اجتماعی، بسیاری از شاخصه های منفی در عرصه های اخلاقی جامعه رقم می خورد.

گفتنی است غریزه همانگونه که از مفهومش پیداست، سوق دهنده است و کارکرد رفع کنندگی یک نیاز را یدک می کشد؛ به مانند کودک گرسنه که هر آنچه خوردنی است پیدا می کند و می خورد و به جنبه های دیگر مسأله از قبیل مالکیت آن خوراکی یا تمیز و کثیف بودن آن ماده غذایی توجهی نمی کند زیرا تابع غرایز است و شیوه های رفتاری و فرهنگی و آداب غذا خوردن را نیاموخته است.

وضعیت کنونی ناهنجاری ها درفضای مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی غیر اخلاقی، بی شباهت به رویکرد یک کودک گرسنه نیست؛ لذا این غریزه گرایی است که کاربران پرخطر را به اصرار و سماجت توحش بار در شبکه های اجتماعی غیر اخلاقی وامی دارد، رفتاری غیر اخلاقی که رعایت حریم اخلاقی در آن بی معناست  و انواع و اقسام ارتباطات مجازی و پس از آن در فضای حقیقی، قبیحانه و به نحو حرام صورت می گیرد و از آنجا که در این محیط همگان تابع غرایزند لذا بعضی اوقات، مشاهده می شود برخی مردان متأهل بی بندوبار و حتی زنان شوهردار بی قیدو بند در منجلاب فساد و تباهی گرفتار می شوند که در این میان فرهنگ جنسی ازکمترین نقش در ماهیت معنایی اینگونه شبکه های اجتماعی غیر اخلاقی برخوردار است زیرا شبکه های اجتماعی هم چون اینستاگرام و تلگرام… بر مبنای غریزه گرایی شکل گرفته اند.

پیوند فرهنگ و طبیعت جنسی؛ مهمترین راهکار در برون رفت از بحران جنسی

این چالش دردناک اجتماعی در حالی در سال های اخیر  به ویژه در نسل جوان فزونی گرفته است که ساختار فرهنگی کشور تحت سیطرۀ غریزۀ جنسی به شدت تضعیف شده و فرهنگ جنسی منطبق بر طبیعت جنسی در ضعیف ترین وضعیت ممکن قرار گرفته است.

حال آنکه باید بر فرهنگ جنسی منطبق با طبیعت ذاتی انسان در این مقوله توجه کرد و اصول و مبانی جنسی هم چون ایجاد نسبت منطقی میان نیاز جنسی و عاطفی با مقولۀ خواستگاری مومنانه همراه با حیاورزی معقول و عرفی طرفین و رعایت حریم اخلاقی و تبیین شرایط خاص در مقدمات حصول رابطۀ جنسی مورد نظر قرار گیرد.

هم چنین بهره گیری از آموزه های عقلی و نقلی در چگونگی ایجاد رابطۀ زناشویی طبیعی  میان زوجین  امری حیاتی است زیرا فرهنگ جنسی به هر میزان بر مبنای سیر طبیعی نیازهای جنسی انسانی باشد موجب پویایی جامعه و جهت دهی خانواده می شود.

بر خلاف غریزه گرایی جنسی(فرویدیسم) که  رابطۀ جنسی با هر کس و به هر نحو و هر زمان بدون هیچ گونه محدودیتی و فقط با هدف ارضای شهوت را تجویز می کند یعنی همان وضعیتی که هم اینک در شبکه های اجتماعی غیر اخلاقی مشاهده می شود؛ لیکن ترویج نظری  فرهنگ جنسی منبعث از آموزه های غنی اسلامی توأم با اهتمام به طبیعت جنسی در شبکه های اجتماعی از سوی احاد مردم با هدایت مبلغان دینی و اسلامی در کنار تأکید بر اجتناب از تأخیر در ازدواج و لزوم  ازدواج به هنگام و البته آسان، می تواند در مسیر تقویت معرفتی و محتوایی شبکه های اجتماعی موثر واقع شود.

انتهای پیام/ الف