زمینه‌سازی تحریم‌های جدید به بهانه سند2030؛

شکایت های عجیب یونسکو از کشور های پذیرنده ۲۰۳۰/ اینفوگرافیک

بررسی ها نشان می دهد که با پذیرش ۲۰۳۰ راه برای شکایت های مختلف یونسکو علیه ایران باز می شود و مشخص است که اعتراضات یونسکو به یک تذکر ختم نشده و فضا برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران باز می شود.

عکاس:

انتهای پیام /ا.ن