وظیفه انسان در ماه مبارک خدا چیست؟

ماه رمضان در کلام امام خمینی (ره)/ صوت

بیانات حضرت امام خمینی (ره) درباره استفاده از فرصت ماه مبارک رمضان

عکاس: