واردات ژن خوب از چین آغاز شد! / فیلم

شوخی رشیدپور با آقازاده؛ پشت هر مرد موفق، یک ژن موفق قرار دارد!