آسیب های فضای مجازی؛

طرح جدید داعش با عنوان خلافت مجازی!/ فیلم

داعش با استفاده از فضای مجازی در حال جذب و تبلیغ است…

عکاس: