دانستنيهاّی خانه تكانی:

اینفوگرافی / هفت راه تمیز کردن خانه

صاحب نیوز: مطالعه مطالب مفید در ریزه کاریهای خانه تکانی می تواند برای همه اعضای خانواده در این روزها مفید باشد

عکاس: محمدجواد طاهری

اینفوگرافی / هفت راه تمیز کردن خانه