ژن خوب و آقا زاده ها؛

از کجا بفهمیم ژن ما خوب است یا بد؟/فیلم

اگر این کارها را انجام بدهید، ژن شما حتما خوب است!

عکاس: