تبلیغات یا آلزایمر؟

علت رفتار های عجیب ترامپ چیست؟/فیلم

مجموعه رفتاری های عجیب ترامپ سوالی شده است برای کارشناسان و خبرنگاران که آیا او به آلزایمر مبتلا شده است یا در حال تبلیغات هدفمند است؟

عکاس: