نقد شبکه های ماهواره ای ؛

مجموعه طنز دیش و میش « قسمت۳۴»/ فیلم

قسمت ۳۴ مجموعه طنز دیش و میش با رویکرد نقد شبکه های ماهواره ای

عکاس: