رهبر معظم انقلاب؛

موشن گرافیک آرمان گرایی/ فیلم

امام خامنه ای (مد ظله العلی) با رد هرگونه تقابل میان آرمانگرایی و واقع بینی، کنار گذاشتن آرمانگرایی به بهانه واقع بینی را کمال غفلت دانستند و افزودند: آرمانگرایی شکل دهنده واقعیت ها در جامعه است زیرا یک مجموعه دارای آرمان و هدفهای بلند می تواند با ایستادگی و تلاش، واقعیتها را مطابق آرمان خود بسازد و این بزرگترین قانون زندگی است…

عکاس: 02:34