وضعیت سخت جوانان در قرن 21 ؛

قصه تلخ بلوغ زودرس در جوان ایرانی! /فیلم

کسی نمیخواد برای جوان مجرد به سن بلوغ رسیده کاری کنه؟!

عکاس: